प्रशासकीय अदालत

सि‌हदरवार, काठमाडाै‌

सूचनाहरु

रजिष्ट्रार स्वागत 2075-11-2

यस अदालतमा  मिति २०७५-११-१ देखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सरुवा भई आउनु भएका रजिष्ट्रार श्री अच्युत कुइकेललाई यस अदालतमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुबाट स्वागत गरियाे ।