Contact

सम्पर्क राख्न चाहेमा तल देएको ठेगानामा सम्पर्क राख्नु होला।

प्रशासकीय अदालत
(Administrative Court)

सिंहदरवार काठमाडौं
(Singhadarbar, Kathmandu)

सम्पर्क फोन नंहरू
(Contact No.)

००९७७–१–४२११८५६
(00977-1-4211856)

००९७७–१–४२११५९७
(00977-1-4211597)

वर्तमान पदाधिकारीहरू

 • face-image

  श्री डिल्लीराज घिमिरे
  अध्यक्ष

 • comming soon

  श्री रीता मैनाली
  सदस्य

 • face-image

  कृष्ण प्रसाद पौडेल
  सदस्य

 • comming soon

  श्री
  रजिष्ट्रार

 • comming soon

  श्री घनेन्द्र अधिकारी
  उपरजिष्ट्रार
  सुचना अधिकारी

 • सम्पर्क नं. 9841276208

प्रशासकीय अदालतबाट
भएका फैसलाहरु